Λειτουργική Διαχείριση Ξενοδοχείων

Βασική επιχειρηματική δραστηριότητα της Κίχλη είναι η ανάληψη της λειτουργικής διαχείρισης μικρών ξενοδοχείων πολυτελείας για λογαριασμό των ιδιοκτητών τους.

Πριν την ανάληψη της λειτουργικής διαχείρισης ενός ξενοδοχείου, η Κίχλη εκπονεί και παρουσιάζει στην ιδιοκτησία λεπτομερές μεσοπρόθεσμο (5 έτη) λειτουργικό σχέδιο για τη συγκεκριμένη μονάδα.

Πριν από κάθε λειτουργική περίοδο, η Κίχλη παρουσιάζει στην ιδιοκτησία το λεπτομερές Ετήσιο Πλάνο το οποίο καλύπτει όλα τα θέματα της λειτουργίας της μονάδας. Εφόσον εγκριθεί το Ετήσιο Πλάνο, ευθύνη της Κίχλη είναι η πλήρης εφαρμογή του, καθώς και η ενημέρωση της ιδιοκτησίας για όλα τα θέματα μέσω λεπτομερών περιοδικών αναφορών.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στην επιτυχημένη εφαρμογή του Ετήσιου Πλάνου είναι η προσεκτική επιλογή ικανών και κατάλληλων στελεχών και υπαλλήλων για τα ξενοδοχεία. Εκτός από την επιλογή, προσφέρουμε συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό των ξενοδοχείων, ενώ διασφαλίζουμε ισορροπημένες εργασιακές σχέσεις μέσω της επιτόπιας παρουσίας στελεχών της Κίχλη. Η υποστήριξη από το γραφείο της Αθήνας διασφαλίζει τη συνεχή ενημέρωση της ομάδας του κάθε ξενοδοχείου για τις νέες διεθνείς τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο.