Ιστορικό

Η Κίχλη ιδρύθηκε το 2003, από τους αδελφούς Άγγελο και Χρήστο Σεφεριάδη, με όραμα να μετατραπεί σε μια ηγετική και πρωτοποριακή εταιρία στο χώρο της λειτουργικής διαχείρισης μικρών ξενοδοχείων πολυτελείας στην Ελλάδα. Η εταιρία βρήκε σύντομα το δρόμο της στην αγορά και, μετά την εδραίωσή της επεκτάθηκε και στο πεδίο της ανάπτυξης ακινήτων.

Μελλοντικός στόχος της Κίχλη είναι η ανάπτυξη μικτών έργων τα οποία θα συνδυάζουν μικρά ξενοδοχεία πολυτελείας με εξυπηρετούμενες παραθεριστικές κατοικίες πολυτελείας.