Στράτος Σταματέρης

Ο Στράτος Σταματέρης ασχολείται με την συλλογή και ανάλυση όλων των καθημερινών οικονομικών στοιχείων των ξενοδοχείων για να έχει στη διάθεσή της η Κίχλη χρήσιμες οικονομικές καταστάσεις και αναφορές λειτουργικών αποτελεσμάτων. Είναι επίσης ο σύνδεσμος της Κίχλη με το λογιστήριο του κάθε ξενδοχείου.