Πάνος Τσούμπας

Ο Πάνος Τσούμπας είναι σημαντικό μέλος της Κίχλη. Από το 2005 είναι υπεύθυνος διαχείρισης όλων των τεχνικών θεμάτων της εταιρείας. Η εμπειρία του Πάνου περιλαμβάνει άνω των 25 ετών διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, τόσο οικιστικών όσο και ξενοδοχειακών καθώς και τη διεύθυνση τεχνικών τμημάτων κατασκευαστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.