Μαρίνα Κοντοπούλου

Η εμπειρία και το πτυχίο της Μαρίνας Κοντοπούλου στις γραφιστικές τέχνες αποδεικνύονται σημαντικά στην καθημερινή και εντατική επικοινωνία με τις εταιρείες επικοινωνίας των ξενοδοχείων για τον συντονισμό των εβδομαδιαίων ενημερώσεων, τα μενού και τις μπροσούρες. Επιπλέον, η εμπειρία της Μαρίνας στη διοργάνωση δεξιώσεων και εταιρκών events είναι καθορστική.