Χρήστος Σεφεριάδης

Μετά την αποφοίτησή του από το Cornell University School of Hotel Administration με εξειδίκευση στην Ανάπτυξη Ακινήτων και τα Χρηματοοικονομικά, ο Χρήστος εργάστηκε σε ποικίλους τομείς συμπεριλαμβανομένων του ξενοδοχειακού, των συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και του οινοποιητικού. Πριν την ίδρυση της Κίχλη, είχε αποκτήσει διεθνή εμπειρία εργαζόμενος στην Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική. Ασχολείται κυρίως με την λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων και την παρακολούθηση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.